PDSnet - strony i aplikacje internetowe, projekty graficzne

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

§ 1

PDSnet Piotr Rzeszut, 81-577 Gdynia NIP: 5862076972, kontakt telefoniczny: +48 664 733 710, adres email: biuro@pdsnet.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

§ 2

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana dobrowolnie wyrażonej zgody w celu:

 1. Obowiązków księgowo-kadrowych,
 2. Realizacji zamówień,
 3. Przesyłania newslettera,
 4. Statystycznym,
 5. Prowadzenia strony internetowej,
 6. Prowadzenia korespondencji handlowej,
 7. Marketingowym

§ 3

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

§ 4

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 5

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające te dane na nasze zlecenie a świadczące usługi z zakresu mi.in informatycznego, księgowo-podatkowego, prawnego.

§ 6

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. Prawo do przenoszenia danych,
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a nie krócej niż w okresie określonym przepisami prawa

§ 8

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 9

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

§ 10

W procesie przetwarzania danych możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które posiadamy. W oparciu o te informacje przypisany będzie profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje te są podejmowane automatycznie. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na dostępność produktów lub usług, doboru oferowanych produktów.

§ 11

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilujemy w celu dobrania oferty pod Pani/Pana preferencje.